10 scriptie-tips

10 tips voor als je een scriptie schrijft

Schrijf je een scriptie en zit je vast? Lees dan deze tien tips.

Tip 1: Wacht niet te lang met schrijven.
Schrijven heeft altijd zin, ook als je nog niet alle informatie hebt verzameld. Door te schrijven, structureer je je gedachtes en kom je vaak tot verrassende inzichten.

Tip 2: Baken je onderwerp goed af.
Veel scriptieonderwerpen zijn te breed geformuleerd. Hierdoor zwabbert de tekst alle kanten uit en mist het een duidelijke lijn. Maak keuzes, verantwoord die keuzes en hou je vervolgens aan die keuzes. Een goede afbakening maakt je tekst veel strakker en overtuigender.

Tip 3: Zorg voor een logische hoofdstuk- en alinea-indeling.
Maak het jezelf niet te moeilijk, maar maak gebruik van standaard ordeningsprincipes, zoals tijd (verleden-heden-toekomst), logica (oorzaak-gevolg), geografie (Nederland, Europa, wereld) of methodologie.

Tip 4: Beantwoord je probleemstelling en/of toets je hypotheses.
Veel studenten vergeten hun probleemstelling te beantwoorden, of komen niet terug op hun hypotheses. Jammer, dat scheelt veel punten.

Tip 5: Laat je tekst een paar dagen rijpen.
Na een paar dagen rust, heb je meer afstand tot je tekst en zie je makkelijker waar het nog aan schort. Maar let op: zelfs de beste wetenschapper is nooit klaar. Op een dag moet je je scriptie echt afronden.

Tip 6: Schrijven is schrappen, zelfs als het pijn doet.
Op sommige alinea´s ben je misschien heel trots. Maar vervullen ze ook  een functie voor je betooglijn? Of leiden ze eigenlijk alleen maar af? Kill  your darlings!

Tip 7: Vermijd plagiaat.
Wil je andermans ideeën gebruiken? Dan kun je parafraseren of citeren. Verwijs daarbij naar je bronnen en plaats een citaat tussen aanhalingstekens. Vermeld alle titels waarnaar je verwezen hebt in een literatuurlijst. De meeste onderwijsinstellingen werken hierbij met APA.

Tip 8: Hoe concreter hoe beter!
Niks is zo makkelijk als in algemeenheden blijven hangen. Maar niemand wordt blij van abstracte en hoogdravende gedachtes. Wees concreet en breng je tekst tot leven met zorgvuldig gekozen voorbeelden, anekdotes, cijfers, citaten en illustraties.

Tip 9: Met aanbevelingen voor vervolgonderzoek scoor je extra punten.
Breng je scriptie op een hoger niveau door in een afsluitend hoofdstuk suggesties voor vervolgonderzoek te geven.

Tip 10: Kijk je scriptie goed na op taal- en stijlfouten.
Een scriptie vol taalfouten en kromme zinnen maakt een slechte indruk, hoe goed je betoog inhoudelijk ook is. Ben je niet goed in spelling, taal en grammatica? Laat je scriptie dan corrigeren.