Cathelijne de Busser

Ik ben een gepromoveerd sociaalgeograaf met een goed gevoel voor duidelijke taal. Complexe thema’s geef ik op een toegankelijke manier weer: in gewoon, goed en begrijpelijk Nederlands. Ik ben auteur van het boek ‘Vaagtaal’ (Haystack, 2009).

Tijdens mijn promotie en universitaire onderwijsloopbaan ontdekte ik mijn liefde en talent voor taal. Sinds 2003 neem ik daarom opdrachten aan als zelfstandig tekstredacteur.

Daarnaast ben ik ook gediplomeerd vertaler Duits-Nederlands. In 2021 heb ik de vertaaltoets van KTV Toetsing ruimschoots gehaald (95/100 punten). Daarmee toon ik aan op hbo-niveau te kunnen vertalen van het Duits naar het Nederlands. Met dit diploma mag ik mij ook laten beëdigen door de rechtbank van Den Haag (zomer 2021 gepland).

Ich bin eine promovierter Sozialgeographin mit einem guten Sinn für einfache Sprache. Ich präsentiere komplexe Themen auf eine zugängliche Weise: in einfachem, gutem und verständlichem Niederländisch. Ich bin Autorin des Buches ‘Vaagtaal’ (Haystack, 2009).

Während meiner Promotion und langjähriger Lehrtätigkeit an der Universität entdeckte ich meine Liebe und mein Talent für Sprache. Seit 2003 übernehme ich daher Aufträge als Texteditor für niederländische Texte.